Dolasci The Arrivals pt 45 The Kaaba & the 9 11 Ritual

1The Arrivals – dolasci je Video koji je izazvao mnoge kontraverze (izmedju ostalog je 4 puta skidan sa youtube-a od istih onih koji i pripremaju taj dolazak).

source

One Response

  1. SandzakaSin says:

    Pravi put je jedino i opet ponavljam jedino ISLAM!

Leave a Reply

© 2009 Pakalert Press. All rights reserved.