Dolasci The Arrivals pt 15 Hollywood & The Promised Land

0



The Arrivals – dolasci je Video koji je izazvao mnoge kontraverze (izmedju ostalog je 4 puta skidan sa youtube-a od istih onih koji i pripremaju taj dolazak).

source

Leave a Reply

© 2009 Pakalert Press. All rights reserved.