The Arrivals Reloaded (Urdu) Part 9 (2 of 4)

2The Arrivals Reloaded Part 9 (Urdu) *Standard Definition* This is the ninth part of the recreated version of The Arrivals. Air Date: 16th April 2010 Channel: Ary …

source

2 Responses

  1. tabzyyyy says:

    @hasanGUJAR2011 bhai hadees mein hai ke dajjal dunya mein 40 din zinda rahega jiska ka pehla din ek saal ke barabar hai. Aur 1 aasmani saal 1000 saal ke barabar hota hai, jo britain ki dunya pe hukumat batata hai. Doosra din 1 mahine ke barabar hai matlab 1000/12 months=83.33yrs jo America ki dunya par hukumat batata hai. Teesra din 1 hafte ke barabar hai 1000/52 weeks=19.23 years jab israel hukumat mein ayega. Main yakin se nahi keh sakta jitna main samjha wo bata diya.

  2. hasha k-b says:

    tareek gawa hai yahoodi shoro se hi dunyan ki har barbadi ke zemedar hai america or dosre mulk to israel k chely yani gulam bane hain… lkn vo shaks azad hai jo such paka momin ho aur Allah se darne wala ho beshak isy me hi uski nijat hai 

Leave a Reply

© 2010 Pakalert Press. All rights reserved.